środa, 19 sierpnia 2020

ZNAKI ZODIAKU - Panna

Witajcie :)
Hello :)

To nasze ostatnie wakacyjne wyzwanie, wiec póki co u nas w piaskownicy trochę luzu ... Trzeba w końcu złapać jeszcze te cudowne ciepłe chwile lata. Tego życzymy i Wam a w między czasie zapraszamy do wspólnej zabawy ze znakami zodiaku. W tym miesiącu na scenę wchodzi zmienna PANNA.
 
This is our last holiday challenge, so for now there is a little slack in our sandbox ... You have to finally catch these wonderful warm moments of summer. We wish you that and in the meantime we invite you to play with the signs of the zodiac. This month, the variable VIRGO enters the stage. 


Panna () (stgr. Παρθένος, Parthénos; łac. Virgo) – szósty astrologiczny znak zodiaku. Znak ten jest przypisany osobom urodzonym w czasie obserwowania Słońca w tym znaku. Kojarzony jest z mijającym latem i początkiem jesieni, kiedy ziemia zrodziwszy owoce zaczyna zamierać. Z tego wynika zmienność znaku, co z kolei oznacza, że Panny łatwo przystosowują się do zmian, a także porzucają w niepamięć przeszłe zdarzenia skupiając się na przyszłości. Panna jest znakiem ziemskim, cechuje go praktyczność i wytrwałość. Daje to idealną równowagę między pomysłowością a bystrością umysłu oraz siłę potrzebną do realizacji pomysłów. Panny uważane są za biegłe w językach, pałające miłością do literatury, interesujące się zagadnieniami historycznymi i statystyką oraz zapamiętywaniem szczegółów. Wadami przypisywanymi temu znakowi są nadmierna wrażliwość i mała odporność na krytykę. Podobnie nadmiernie zamartwianie się o perfekcyjność, doskonałość swoich poczynań.
 
Virgo () – sixth astrological zodiac sign. This sign is assigned to people born at the time of observing the Sun in this sign. It is associated with the passing summer and the beginning of autumn, when the earth has borne fruit and begins to die. From this follows the variability of the sign, which in turn means that Virgo easily adapt to changes, as well as abandon past events into oblivion and focus on the future. Virgo is an earthly sign, practical and persistent. It gives you the perfect balance between creativity and mental acuity, and the strength to implement your ideas. Virgo are considered fluent in languages, have a love of literature, are interested in historical issues and statistics, and remember details. The disadvantages associated with this sign are excessive sensitivity and low resistance to criticism. Similarly, overly worrying about the perfection, the perfection of your actions.

Charakterystyczne cechy tego znaku to:
The distinctive features of the sign:

Pora roku: Jesień
Season:autumn
Pomyślny dzień: środa
Lucky day:Wednesday
Szczęśliwe liczby: 16, 29 i 90
Lucky numbers:16, 29 and 90
Żywioł - ziemia
Element: earth
Planeta rządząca - Merkury
Ruling planet -Mercury
Szczęśliwy kolor - niebieski, zielony
Lucky colors:blue, green
Kamień szlachetny - krzemień, jaspis, szafir
Gemstone:flint, jasper, sapphire
Metal - platyna
Metal -platinum
Zapachy - jaśminowy, lawendowy
Scent:jasmine, lavender
Rośliny - jaśmin, hiacynt, lawenda
Plants - jasmine, hyacinth, lavender
Kraje - Szwajcaria, Grecja
Countries -Switzerland, Greece
Znaki zgodne: Byk, Strzelec, Ryby
Compatible signs: Taurus, Sagittarius, Pisces
Znaki niezgodne: Bliźnięta
Incompatible signs:Gemini
Znane osoby spod znaku Panny: Michael Jackson, Freddie Mercury, Sophia Loren, Katarzyna Nosowska, Agatha Christie, Paulo Coelho, Stephen King, Cameron Diaz, Sean Connery.
Famous people born under the sign of Michael Jackson, Freddie Mercury, Sophia Loren, Katarzyna Nosowska, Agatha Christie, Paulo Coelho, Stephen King, Cameron Diaz, Sean Connery.

Na to wyzwanie możecie przygotować pracę w dowolnej formie i technice. Nie ograniczajcie się tylko do papieru. Rozwińcie swoją wyobraźnię, wyjdźcie poza klasyczne rozumowanie znaku jako samego "znaku". Szukajcie różnych odniesień i treści interpretacji symbolu PANNY. W opisie koniecznie napiszcie nam czym się zainspirowaliście.  

You can submit project in any form and technique for this challenge. Don't limit yourself just to paper. Let your imagination run wild, go beyond the traditional understanding of the sign as the "sign" itself. Look for different references and interpretations of the Virgo symbol. Make sure to let us know what were you inspired by in your entry post.

A może ktoś z Was skusi się 
na zinterpretowanie wszystkich 12 znaków?  

Może macie pomysł na jakiś cykl? Jeśli tak to zapraszamy do podjęcia wyzwania! Poniższy zestaw papierów z kolekcji "Żywioły" (+ widoczne na zdjęciu dodatki: preparat do efektu patyny, preparat do efektu rdzy, złota i srebrna folia termoton, oraz rdzawa puszka naszej projektantki kigabet vel Ki) trafi do jednej osoby - wybranej przez nas - która zrealizuje razem z naszym zespołem CYKL 12 ZNAKÓW ZODIAKU. Nagroda zostanie przyznana w styczniu 2021 roku po zakończeniu zabawy. Jesteście z nami?
 
Or maybe some of you will be tempted 
to interpret all 12 Zodiac Signs?  
 
Maybe you have an idea for the entire cycle? If so, we invite you to take up the challenge! The following set of papers from the "Elements collection (as well, as all of the goodies shown on the picture below) will go to the winner of the entire cycle. To be eligible to win, you need to create 12 individual projects depicting 12 Zodiac Signs. The prize will be awarded in January 2021 after the end of the challenge cycle. Will you join us?


A to już interpretacje znaku według naszego design teamu:  kigabet vel Ki
 And heres what our designers have come up with:
 
 kigabet vel Kimade by Aluu


Idaho
Na Wasze prace czekamy do 18 września. Miłej zabawy.
We are waiting for your artwork until September18th. Have fun.

1 komentarz:

dziękujemy że jesteś z nami :) baw się dobrze w naszej "piaskownicy" - załoga AP