wtorek, 19 czerwca 2018

STYLE - Barok

Witajcie :)
Zapraszam dziś do kolejnego wyzwania z cyklu Style. Zmierzymy się z Barokiem. 
Hello :) I invite you today to the next challenge from the Style series. We will face the Baroque.

 

Być może brzmi poważnie, ale styl ten daje spore pole do działania. Barok, to w skrócie złoto, bogate ornamenty, motywy roślinne, owale, koła, ciężkie ramy, ozdobne hafty, kryształy. Wszystko, co kojarzy Wam się z przepychem ale i elegancją. Barok, to bogato zdobione stroje, monstrualne fryzury, muzyka dworska, teatr. Z drugiej strony artyści baroku wciąż przypominali, że całe bogactwo, którego zaznajemy jest jedynie ulotną chwilą. Memento mori - pamiętaj o śmierci. Stąd też sporo czerni w tle, motywy wanitatywne (łac. vanitas – marność), czaszki w kwiatach, niezwykłe martwe natury, a na nich rozkładające się owoce, zegary, klepsydry, zgaszone świece, owady, instrumenty muzyczne. Piękno i rozkład. Światło i mrok. Olśniewające zdobienia kontrastujące z ciemnym tłem. Mam nadzieję, że czujecie się zaintrygowani i chętnie weźmiecie udział w tym wyzwaniu :)

It may sound serious, but this style gives you a lot of space for action. Baroque, in short gold, rich ornaments, floral motifs, ovals, circles, heavy frames, decorative embroidery, crystals. Everything that you associate with splendor but elegance. Baroque, richly decorated costumes, monstrous hairstyles, court music, theater. On the other hand, baroque artists have always remembered that all the wealth we know is only a fleeting moment. Memento mori - remember about death. Hence, a lot of black in the background, vanity motifs (Latin vanitas - vanity), skulls in flowers, unusual still lives, and on them decomposing fruits, clocks, hourglasses, extinguished candles, insects, musical instruments. Beauty and resolution. Light and darkness. Dazzling decorations contrasting with the dark background. I hope you feel intrigued and willing to take part in this challenge :)

A tak z barokiem poradził sobie nasz zespół:
And so with the baroque our team managed:

prezentuje swoją stronę z art journala
she made a page from art journal 
 
 

przygotowała ozdobny kuferek na biżuterię
she prepared a decorative box for jewelry


wykonała barokowy naszyjnik
she made a baroque necklace


kigabet vel |Ki
narysowała ukwiecony autoportret
she drew a flowered self-portrait


Inna Luppa
декорировала чайный набор
ozdobiła komplet do herbaty
she decorated the tea set


przygotowała kartkę z mnóstwem draperii i struktur
she prepared the card 

 

Reniferowe
zrobiła bogato zdobiony blejtram
she made a richly decorated stretcher


 Emi
zmajstrowała słoiczek na skarby
she made a jar for treasures


Jest bogato! Wiec do dzieła. Na wasze prace czekamy do 18 lipca.

1 komentarz:

dziękujemy że jesteś z nami :) baw się dobrze w naszej "piaskownicy" - załoga AP