poniedziałek, 17 czerwca 2019

Wiosenna wymiana - KIT + kartka - lista

Witajcie :) Przychodzimy dziś z listą osób, które zgłosiły się do naszej zabawy :)
Mamy nadzieje, że zaczęliście kompletować już swoje przydasiowe paczuszki.
Mamy w sumie osiem par. Zatem zaczynamy :)


Hello :) We ar coming today with a list of people who came to our party :) 
We hope that you have already started assembling your pack with goodies 
... so lets start!

SKŁAD ZESTAWU :)
1) 1x baza (kwadratowa lub prostokątna, kolor dowolny)
2) 3x - papier do scrapbookingu, serwetka, materiał, tapeta (do wyboru, może być mix, 15/15 cm lub troszkę mniejszy format, tak by zmieścił się w kopercie A5)
3) 3x - tekturowe wycinanki, odbitki ze stempla, formy wyciśnięte z foremki lub tekturki (do wyboru, może być mix)
4) 3-5x - kwiaty (dowolne: materiałowe, z foamiranu, z papieru, wycięte itp. - może być mix )
5) 3x - wstążka, gipiura, dratwa, sznurek itp. (do wyboru, każdy po około 10 cm, może być mix)
6) 3-5x inne dowolne dodatki według uznania
 
SET SHOULD CONTAINS :
1) 1x base (square or rectangular, any color)
2) 3x - scrapbooking paper, serviette, material, wallpaper (choose one or mix forms, 15x15 cm or a little smaller to assure that it would fit into A5 envelope)
3) 3x - chipboards, picture from rubber stamp, elements from forms (it could be mix of them)
4) 3-5x flowers (any form - textile, foamiran, paper, cut ect. - can be mix)
5) 3x - ribbon, gipure, string, twine ect. (to choose, each about 10 cm long, can be mix)
6) 3-5 other additionals, according to preferences


Regulamin i harmonogram zabawy znajdziecie tu ---> klik ...
The rules and schedule of fun you will find here ---> click ...

UWAGA! Paczkę wysyłamy obowiązkowo listem poleconym! 
Wysyłamy ją w okresie między 17 a 24 czerwca
jest to termin ostateczny i nieprzekraczalny.   

We ship the letter by registered letter. 
We ship it between 17th and 24th of June - this is last date to send.

 poniżej lista par :)


Ada W-Z ----- Angi

Agnieszka / Scrapeciarnia ----- Emilia

Agnieszka /Akami ----- Iza

Anika ----- Ki

Ann ----- Ki

Cudnenienudne ----- Magdalena’s Attic

Etoile ----- Justyna K

Kącik ScrapManiaka ----- zębianka1

  
Czekajcie na mojego maila - Ki (kigabet@interia.pl)
Please wait for my email - Ki (kigabet@interia.pl)


niedziela, 16 czerwca 2019

KoloroTON #12 - wyniki


Witajcie :-)
Hello :-)

Dzisiaj spieszymy do Was z ogłoszeniem wyników naszej zabawy kolorami - zestawienie granatu z czerwienią okazało się inspirujące dla nielicznej grupy Uczestników, którym serdecznie dziękujemy za przygotowanie pięknych prac.
A oto nagrodzona praca, której autorką jest:

Today we come to you with results of our challenge with colours - navy-blue and red. It has occured that this pair was inspiring just for few participants, whom we sincerely thank for preparing beautiful projets.
And below rewarded creation, which author is:

Macarena


Gratulujemy !!!
Congratulations!!!

I mamy dla Ciebie banerek oraz bon na zakupy o wartości 75 zł, 
ufundowany przez naszego Sponsora - sklep Craft O'Clock.
(Po odbiór nagrody proszę napisz na adres: wyzwania@craft-o-clock.pl).

We have a banner for you and 75 zl voucher founded by our Sponsor - Craft O'Clock store
(plese contact by on email address: wyzwania@craft-o-clock.pl).
 


Wszystkim pozostałym Uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy 
do licznego udziału w aktualnie trwających wyzwaniach na naszym blogu :-)
For All participants we want to thank for play with us and feel invited to our actual challenges on Art-Piaskownica blog.

Pozdrawiamy!
Regards!

czwartek, 13 czerwca 2019

KoloroTON #13 - edycja sponsorowana

Witajcie w kolejnym wyzwaniu kolorystycznym!
Tym razem proponujemy Wam zabawę z niesamowitym połączeniem kolorów:
Welcome to the next color challenge!
This time we offer you fun with an amazing combination of colors:

RÓŻ i TURKUS
ROSE and TURQUOISE

Podoba się Wam?
Do you like it?

Główną ideą wyzwań jest KONTRAST! Sama zabawa polega na zestawieniu ze sobą dwóch kolorów (ich odcieni), z których należy stworzyć pracę w dowolnej technice i formie. Dopuszcza się tu, podobnie jak we wszystkich wyzwaniach kolorystycznych, użycie niewielkiej ilości bieli, szarości i/lub czerni.
The main idea of these challenges is CONTRAST! The fun itself is based on the combination of two colours (their shades), from which you have to create a work in any technique and form. It is allowed here, as in all color challenges, to use a bit of white, gray and / or black.Sponsorem wyzwania jest sklep Craft O'Clock, który ufundował nagrodę dla zwycięzcy.Część naszej załogi miała przyjemność pracować na ich papierach.
The sponsor of our challenge is Craft O'Clock shop, which founded a prize for the winner.
Some of our crew had a pleasure of working with papers supplied by our sponsor.


A teraz zobaczcie prace przygotowane przez dziewczyny: 
And now let's see what our DT has come up with:

Trzeci Pokój


magdalena’s attic
  


Kiga Bet vel Ki:
Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy, na Wasze prace czekamy do 12 lipca.
Powodzenia!
We cordially invite you to play together, we wait for your work until July 12.
Good luck!

poniedziałek, 10 czerwca 2019

Wiosenna wymiana - KIT + kartka

Hej, hej ... mamy już czerwiec więc co powiecie na letnią wymianę?
Hey, hey we have June, so what would you say for summer exchange?

.................... Temat wymiany to ....................
The subject of exchange is

....................
....................
....................
 
KIT (zestaw przydasiów) + kartka
Set of scrapbooking items + card


UWAGA! zabawa składała się z dwóch etapów i zobowiązuje Was do przygotowania dwóch jednakowych zestawów do scrapbookingu (według wytycznych) i wykonania dwóch kartek. Jednej ze swojego zestawu, drugiej z otrzymanego.
ATTENTION! Our game has two phases and it oblige to prepare two identical sets to scrapbooking (below details) and to create two cards. One from your set and second from received set.

I ETAP
PHASE I

Należy przygotować dwa jednakowe zestawy według poniższej listy (tzw KIT) jeden dla siebie, jeden dla osoby, którą wylosujecie. Bawimy się w parach. Ważne by zestawy były spójne kolorystycznie, tematycznie ... nie musicie go "nazywać", ale możecie np tworząc go określić sobie, że np jest to zestaw "wiosenny", "ślubny" "męski", "kropki" itp ... Całość powinna się zmieścić w kopercie A5.
Prepare two identical sets according to list below one for you and the other one for person who you will draw. We play in couples. Important thing is that sets were similar in color, theme... you don't need to name it but you can preparing it describe it as "spring", "wedding", "masculine" etc... It should be contained in A5 format of envelope.

SKŁAD ZESTAWU :)
1) 1x baza (kwadratowa lub prostokątna, kolor dowolny)
2) 3x - papier do scrapbookingu, serwetka, materiał, tapeta (do wyboru, może być mix, 15/15 cm lub troszkę mniejszy format, tak by zmieścił się w kopercie A5)
3) 3x - tekturowe wycinanki, odbitki ze stempla, formy wyciśnięte z foremki lub tekturki (do wyboru, może być mix)
4) 3-5x - kwiaty (dowolne: materiałowe, z foamiranu, z papieru, wycięte itp. - może być mix )
5) 3x - wstążka, gipiura, dratwa, sznurek itp. (do wyboru, każdy po około 10 cm, może być mix)
6) 3-5x inne dowolne dodatki według uznania
 
SET SHOULD CONTAINS :
1) 1x base (square or rectangular, any color)
2) 3x - scrapbooking paper, serviette, material, wallpaper (choose one or mix forms, 15x15 cm or a little smaller to assure that it would fit into A5 envelope)
3) 3x - chipboards, picture from rubber stamp, elements from forms (it could be mix of them)
4) 3-5x flowers (any form - textile, foamiran, paper, cut ect. - can be mix)
5) 3x - ribbon, gipure, string, twine ect. (to choose, each about 10 cm long, can be mix)
6) 3-5 other additionals, according to preferences

II ETAP
PHASE II

Realizacja kartki ze swojego zestawu i z zestawu otrzymanego (w sumie dwie prace). Nie trzeba wykorzystać wszystkich rzeczy, ale jeśli np decydujecie się na kartkę w stylu clean&simple to proszę o zrobienie dwóch, trzech prac ) W pracy wykorzystujemy tylko elementy z KITu ale można dodawać swoje media.
Card realization from your own set and received set (summarising 2 creations). You don't need to use each element, but for example if you decided on card in clean&simple style - please do 2 or 3  projects ;) In your project you can use only elements from SET but you can add your own media.

W praktyce powinno to wyglądać mniej więcej tak ;)
KIT / ZESTAW tu "ślubny"

In practice it should looks like that ;)
SET here "wedding" set


 KARTKI (realizacja Ki i Agnieszka)
CARDS (realization Ki and Agnes)Regulamin i harmonogram zabawy znajdziecie poniżej.
The rules and schedule of fun you will find below.

REGULAMIN:
REGULATIONS:

1. Do zabawy może przystąpić każdy, kto zgłosi chęć uczestnictwa w komentarzu pod tym postem. Osoba ta może zajmować się dowolną formą rękodzieła, ale powinna robić też kartki. Musi też posiadać swój blog, stronę www lub dowolną galerię w której prezentowane są jej prace. O tym kto weźmie udział w zabawie decyduje organizator. Każda z osób otrzyma maila z potwierdzeniem udziału w zabawie.

1. Anyone who wishes to participate in a comment on this post may join. This person can handle any form of handicraft but must have his blog, website or any gallery in which his works are presented. The organizer decides who participates in the game. Each person will receive an email confirming their participation in the game.

2. W komentarzu pod tym postem należy wyrazić chcę wzięcia udziału w zabawie. Następnie na maila Ki (kigabet@interia.pl) wysyłamy następujące dane:

1. Imię i nazwisko + nick, którym się posługujecie
2. Adres strony, bloga, galerii, fb
3. Adres do wysłania listu
4. TAK/NIE zgadzam się na wysłanie listu za granicę

w tytule wpisujemy: Letnia wymiana - KIT + kartka
 
2. In the comment under this post I should express I want to take part in the play. Then we send the following information to Ki (kigabet@interia.pl):

1. First name + nick you are using
2. Website address, blog, gallery, fb
3. Address to send a letter
4. YES / NO I agree to sending a letter abroad

In the title we enter: Letnia wymiana - KIT + kartka

3. Wymiana polega na przygotowaniu dwóch jednakowych zestawów, z których ty i osoba, do której poleci twój KIT wykonacie kartkę. Tematyka kartki powinna wynikać z otrzymanego zestawu, jednak forma jej realizacji jest już dowolna.  Nie narzucamy też jej kształtu, ale prosimy o to by kartka nie była zrobiona "na ostatnią chwilę". Pomyślcie o tym w ten sposób: "Co ja chciałabym/-chciałbym dostać?". Wymiana jest zabawą, ale nie powinna być w żaden sposób krzywdząca dla kogokolwiek.

3. Exchange has in purpose preparing two identical sets from which you and a person to whom will fly your set will create a card. Theme of card should fit to received set, but form of realization is free. We do not define shape, but please do not postpone your ploject on last minute. Think that way "what I would like to receive?" Exchange is fun, but it shouldn't be harmful for anyone.

4. List wysyłamy do osoby, której adres i dane otrzymacie w mailu. Oficjalna lista uczestników zabawy zostanie opublikowana na blogu Art Piaskownicy 17 czerwca. Osobą nadzorująca zabawę, jest Ki. W razie pytań piszcie do niej: kigabet@interia.pl

4. We send the letter to the person whose address and data you receive in the mail. The official list of participants of the fun will be published on the blog on 17 June.  The supervisor is Ki. If you have questions, please write to kigabet@interia.pl
 
5. List wysyłamy obowiązkowo jako LIST POLECONY! Wysyłamy go w okresie między 17 a 24 czerwca - jest to termin ostateczny i nieprzekraczalny.  

5. We ship the letter by registered letter. We ship it between 17th and 24th of June - this is last date to send.

6. Zapisy trwają od dnia dzisiejszego, tj. 10 czerwca do 16 czerwca do północy. (Wraz z przesłanymi danymi na maila.)

6. The records are from now - 10th of June until 16th of June until midnight (with sent details by email).

7. Osoby, które zapiszą się na naszą wymianę powinny u siebie na blogu, stronie www lub galerii umieścić baner zabawy. Chcemy, by jak najwięcej osób dołączyło do nas. Baner należy podlinkować do tego posta. 

7. Those who sign up for our exchange should stay at their blog, website or gallery to put a fun banner. We want as many people as possible to join us. The banner should be linked to this post.

8. Po wysłaniu i otrzymaniu listu, osoby biorące udział w naszej zabawie proszone są o napisanie kilku słów na ten temat i podzielenie się z innymi swoimi wrażeniami. Nie wcześniej jednak niż w dniu publikacji posta prezentującego Wasze prace na blogu Art Piaskownicy.

8. After sending and receiving the letter, participants of the event are asked to write a few words and share their impressions ...

9. Każdy, kto bierze udział w wymianie proszony jest o zrobienie i wysłanie zdjęcia przygotowanego przez siebie zestawu i kartek (każdej osobno) na adres mailowy Ki - kigabet@interia.pl

9. Each participant is asked for take a photo of prepared set and cards (each separately) and send it to email address: kigabet@interia.pl

w tytule wpisujemy: nick + Letnia wymiana - KIT + kartka
In the e-mails's title we enter: nick + holiday exchange AP

Post podsumowujący naszą zabawę opublikujemy w lipcu. Do tego czasu nie pokazujemy nigdzie zdjęć zarówno swoich prac, jak i zdjęć przygotowanych przez Was kitów.
Summarising post on blog will be published in July. Until this time please do not publish your projects and sets anywhere.

Wszelkie problemy i pytania zgłaszajcie do koordynatora zabawy.
Please report any problems and questions to the fun coordinator.


HARMONOGRAM
10-16 czerwca - informacja i zgłoszenia (tydzień)
17 czerwca - losowanie (lista zostanie opublikowana na blogu), rozesłanie adresów, kompletowanie materiałów przez uczestników zabawy
24 czerwca - ZAPAMIĘTAJ! Ostateczny termin wysyłki paczki/listu. Wysyłamy listem poleconym!
... prezentacja prac pierwsza połowa lipca

TIMETABLE

10-16th of June - information and application (week)
17th of June - draw (list will be published on blog), sending addresses, completion of matherials by participants
24th of June - REMEMBER! Last call for sending pack/letter. We need to send with registered letter!
And presentation of project - first half of July

niedziela, 9 czerwca 2019

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE - Dolny Śląsk i Górny Śląsk - wyniki

Witam serdecznie!
Dopiero co zawitaliśmy w naszej kolejnej podróży na Małopolskę,
a nam jeszcze w głowie śląskie klimaty. Dlatego ogłaszamy szybko wyniki.

Najbardziej zauroczył nas obraz Śląska przedstawiony przezGratulujemy! Mamy dla ciebie banerek


Pozdrawiamy i zapraszamy na nasze trwające wyzwania.

piątek, 7 czerwca 2019

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE - Kraków i okolice

Witajcie :-)
Hello :-)
Czas ruszyć w kolejną podróż po naszych rodzimych krainach, dzisiaj zabieramy Was do
Krakowa i okolic regionu krakowskiego.
It's high time to go in next journey to polish site, today we bring you up 
to Cracow and it's area.


O tym pięknym miejscu można pisać, pisać i ....pisać :-) Pozwólcie jednak, że skupimy się raczej na podpowiedziach i wskazówkach, które zainspirują Was do stworzenia prac na nasze wyzwanie.
About this beautiful place you can write, write and... write :-)
Let me focus on tips and indications which coul inspire you to create project on this challenge.

Z pewnością każdy z Was słyszał legendę o królu Kraku i Smoku wawelskim oraz powstaniu grodu Kraka. Kraków - stolica Małopolski, to miasto z wielowiekową tradycją historyczną i kulturalną, to pierwsza siedziba naszych władców, tu również miały miejsce jedne z ważniejszych wydarzeń historycznych i politycznych, które stanowiły znaczący wpływ na późniejszy rozwój i pozycję naszego kraju na arenie międzynarodowej. Region krakowski jest kolebką najpiękniejszych polskich budowli zabytkowych; Kościół Maracki, Sukiennice, Wawel, Barbakan, Stare Miasto i Kazimierz, Kościoły, stare kamienice oraz liczne uczelnie.
 
Surely everyone of you heard the legend about Krak king and Wawel's Dragon and come into being gord of Krak. Cracow - capital city of Malopolska, it's a city with centuries-old historic and cultural tradition, it's first place of residence of our rulers, here also take place the most important historic and political events, which had big influence on later growth  and position of our country on international arena. Region of Cracow is a place of origin the most beautiful polish historic monuments; Mariacki Church, Sukiennice, Wawel, Barbakan, Old Town and Kazimierz, churches, old tenement houses and numerous universities.

Atmosfera Krakowa zawsze sprzyjała i nadal sprzyja artystom i twórcom, stanowi niewyczerpane źródło inspiracji dla pisarzy i poetów. Z Krakowem związali swoje losy między innymi Jan Matejko, Wit Stwosz, Stanisław Wyspiański, Karol Wojtyła. Tu mieszkali i tworzyli Czesław Miłosz, Wisława Szymborska – laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.
 
Cracow's atmosphere always was and still is a good for artists and creators, it is endless source of inspirations for poets and writers. With Cracow among others Jan Matejko, Wit Stwosz, Stanisław Wyspiański, Karol Wojtyła connected their lives. Here lived and created Czesław Miłosz, Wisława Szymborska - Nobel Prize winners in field of literature.

Region krakowski obfituje w miejsca związane z historycznymi dziejami - bitwy, rozbiory, wojny. Tu należy wspomnieć  między innymi obozy koncentracyjne umiejscowione w Oświęcimiu oraz Brzezince, całą masę zamków i fortyfikacji wzniesionych na ziemi małopolskiej w celach obronnych. Ze względu na swe położenie geograficzne jest jednym w ważniejszych szlaków turystyczno-transportowych. Jednocześnie posiada bardzo różnorodny krajobraz z pagórkami, wzniesieniami i licznymi skalnymi wypiętrzeniami, czego dobrym przykładem jest Ojcowski Park Narodowy oraz malownicze parki krajobrazowe, okalające tereny Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 
 
Cracow region abound in places connected with historical times - battles, dismemberments, wars. Here we need to say among others concentration camp placed in Oświęcimand Brzezinka, whole bunch of castles and fortresses build in on Lesser Poland Voivodeship in defence aims. Due to it's geographic location is one of more important turist-transpot trails. In the same time it has diverse landscapes with hills and a lot of rocky upheavals, which good example is Ojcowski National Park and sightseeing landscaped parks around area of Jura Krakowsko-Częstochowska.

Region krakowski posiada swoistą kulturę, dialekt, taniec, muzykę, folklor, w którym na szczególne wyróżnienie zasługuje z pewnością przepiękny krakowski strój regionalny, słynny Lajkonik, skoczny taniec Krakowiak  a także znany w całej Polsce - Hejnał Mariacki, wygrywany co godzinę przez trębacza z wieży Kościoła Mariackiego :-) Tu znajduje się największy na terenie Europy Rynek Krakowski, tętniący życiem o każdej porze dnia i nocy. Klimatyczne kawiarenki i restauracje rozsiane po całym mieście serwują między innymi regionalne jadło. Tradycyjną, lokalną przekąską są bajgle lub obwarzanki :-)
 
Cracow region has it's specific culture, dialect, music, folklore among which on special distinction deserve for certain beautiful regional outfit, famous Lajkonik, lively dance "krakowiak" and also well known in whole Poland - Mariacki Aubade played each hour from tower of Mariacki Church by trumpeter :-) Here in Cracow is the biggest in Europe Old Town Square, live runs here at each time of the night and the day. Nice cafes and restaurants scattered on whole city serves among others regional food. Traditional snacks are bagels and pretzels.

Kochani, to tylko maleńka kropla w morzu wiadomości - liczymy na Waszą kreatywność i pomysłowość a teraz przejdziemy już do zaprezentowania naszych inspiracji przygotowanych specjalnie na to wyzwanie:
 
Dears it just a tiny drop in the sea of information about Cracow - we count on your creativity and ideas and now let's move to presentation our inspirations created especially on this challenge.

 

A teraz kolej na Was - swoje prace możecie zgłaszać do 06 lipca 2019.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!
And now your turn - your creations you can submit until 6th of July 2019.
Feel invited to play with us!


środa, 5 czerwca 2019

CARDS - kartka dla Mamy i/lub Taty + NAPIS - wyniki

Co by nam znów nie umknęło ;) w nieco znów zwariowanym czasie śpieszymy z wynikami ostatniego kartkowego wyzwania. Królowały z wiadomych względów prace dla Mam.
 
Zwycięzcą zostaje:
The winner is:
Mamy dla Ciebie pamiątkowy banerek oraz bon ufundowany przez sponsora ITD Collection.
You receive a banner and a gift certificate sponsored by ITD Collection.


Drugie miejsce otrzymuje:
The second place goes to:


 
Gratulujemy! Banerek dla Ciebie!
Congratulations! Here is the banner for you.  


Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w naszych zabawach.
Congratulations and please don't forget to join our other challenges.