Zasady | Principles


Na nasze wyzwania można zgłosić dowolną ilość prac! Zgłoszone prace muszą być NOWE, tzn. nie mogą być publikowane wcześniej niż w dniu pojawienia się wyzwania na blogu Art Piaskownicy. Powinny być one podlinkowane bezpośrednio do wyzwania, którego dotyczą! Baner wyzwania KONIECZNIE należy umieścić w poście!
You can send us as many works as you wish for our challenges! The proposed works must be NEW, this means that they cannot be published earlier than the day when the challenge was published on Art Piaskownica. They should also be properly described and linked directly to the challenge in which thay participate.  The banner of the challenge should be placed  in the post!
Prace na wyzwanie może zgłosić każdy - osoby posiadające bloga/galerię internetową/stronę na fb. Bezpośredni link do posta należy umieścić w "żabce". Nim to jednak zrobisz, upewnij się, że zgłoszona przez ciebie praca "jest na temat".
Everyone can register his works - ones who have a blog or some kind of internet gallery or profil on FB. After writing your post, return here and link it using inLinkz. Make sure your work is consistent with the theme of the challenge.

Zgłoszona na wyzwanie praca, może brać udział w dowolnej ilości wyzwań.
Nie stawiamy ograniczeń.
A work notified to a challenge  can participate in any numbers of other challenges -without limits.
___

Zgłoszenie pracy na nasze wyzwanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację na naszym blogu, stronie fb, czy instagramie. A w przypadku wygranej opublikowanie jej na stronach społecznościowych naszych sponsorów. 
By submitting your project, you agree for it to be published on our blog, fb and ig as well as on our sponsor’s social pages.
___

W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z załączeniem
zdjęcia pracy do "żabki" można ją przesłać na maila: artpiaskownica@gmail.com
Should you have any problems, send the photos via e-mail:
 artpiaskownica@gmail.com

Zdjęcia przesyłane drogą mailową nie mogą być większe niż 500 pix.
Photos sent via e-mail must be 500 pix wide max.

___

Na pasku bocznym znajdziecie nasze AKTUALNE WYZWANIA. 
Są one "stałe" i pojawiają się w określone dni tygodnia.
You can find our current challenges on the right column of our blog. 
They are "fixed" and they appear in specific days of the week.
 

WYZWANIA / CHALLENGES

01 - MAŁE FORMY / small forms
07 - kartkowanie /
cards
13 - koloroTON / colours
19 - ZNAKI ZODIAKU / signs of the zodiac
25 - MIXED MEDIA / mixed media


WYNIKI / RESULTS
04 - MAŁE FORMY / small forms
10 - kartkowanie /
cards
16 -
koloroTON / colours
22 - ZNAKI ZODIAKU / signs of the zodiac
28 - MIXED MEDIA / mixed media

-----

Zapraszamy też do udziału w naszym nowym projekcie DIY. 
Więcej informacji na ten temat znajdziesz tu ---> klik
We invite you to participation in our new project DIY.
More details here ---> clickZapraszamy i życzymy miłej zabawy! 
Join in and have fun!